Historia DPS

      Dnia 27 kwietnia 1950 roku ówczesne władze bezpieczeństwa zajęły klasztor Ojców Oblatów ( OMI ) a zakonnikom pozostawiły tylko kilka pomieszczeń oraz kaplicę. Dnia 30 czerwca 1952 roku Państwowa komisja Lokalowa przy prezesie Rady Ministrów wydaje zezwolenie Państwowej Radzie Narodowej w Gostyniu o przydzieleniu budynku Małego Seminarium Ojców Oblatów na dom pomocy społecznej dla ludzi starych i opuszczonych. Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów postanowiło nie starać się o zwrot majątku, zabudowań i pola. Ojcowie kierowali się zasadą - " To wszystko co jest niech nadal służy człowiekowi, zwłaszcza choremu, przygniecionemu ciężarem lat i trudów. Niech dobry Bóg sprawi, by jak najwięcej pensjonariuszy znalazło w tych murach radość i spokój. Aby dzięki wytężonej pracy Ojców Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wielu zostało zbawionych ". 

 

    W latach 1952 - 1959 Dom funkcjonował jako Dom dla Rencistów. Pierwszym jego kierownikiem został Edward Miodowicz, który wspólnie z Edwardem Migasem stworzył warunki do działania placówki. Dom od roku 1959 działał pod nazwą Państwowego Domu Socjalnego dla Dorosłych. Od momentu jego powstania pracowano nad planami rozbudowy. Dopiero w 1968 roku udało się w pełni zebrać projektry techniczno-ekonomiczne rozbudowy budynku mieszkalnego. Prace budowlane rozpoczęto w lipcu 1971 roku. Wtedy dom funkcjonował już pod nazwą Państwowy Dom Specjalny dla przewlekle chorych. Docelowo w wyniku modernizacji i rozbudowy powstało 27 pokoi mieszkalnych dla 67 osób, pomieszczenia pomocnicze, kuchnia, dwa mieszkania służbowe, kotłownia i pralnia. Rozbudowa trwała do 1974 roku. W 1976 przekazano do użytku dźwig osobowy ( winda ), który był niezbędny ze względu na stan zdrowia pensjonariuszy. W roku 1974 zapada decyzja o dalszej rozbudowie placówki, na jej cele adaptowano projekt fundacji "Sib Rajder" na budowę pawilonu, łącznika i urządzeń ściekowych. Jednak w marcu 1975 r. decyzja władz zaprzestano dostawę materiałów importowanych na budowę pawilonu, rozpoczęcie robót nastapiło 1 sierpnia  1976 r., a zakończenie i odbiór w listopadzie 1978 r. Cała inwestycja trwała 28 miesięcy. W rezultacie rozbudowy, dom uzyskał pawilon o łącznej powierzchni 1400 m2 z 60 nowymi miejscami. W nowym obiekcie mieszczą się pokoje dwuosobowe, pomieszczenia dodatkowe, izolatki, gabinety lekarskie, świetlica, gabinet zabiegowy, jadalnia i łazienki. Po oddaniu tego obiektu wówczas już Państwowy Dom Pomocy Społecznej ( PDPS ) dla Dorosłych liczył 135 miejsc. W takim stanie obiekt funkcjonował do roku 1992, kiedy oddano do użytku ścieków, przepompownię wody oraz zakończono rozbudowę pralni zakładowej. 1996 roku rozpoczęto kolejną rozbudowę. Zburzono korytarz łaczący dwa oddzielne budynki tzw. blok i pawilon. Budowa nowego łącznika trwała 8 miesięcy, zosyał on znacznie rozbudowany , dzięki czemu placówka zyskała nowe pomieszczenia potrzebne do funkcjonowania Domu. W nowym obiekcie powstała duża sala widowiskowa, sala rehabilitacyjna wyposażona sprzęt rehabilitacyjny potrzebny do usprawniania ludzi w podeszłym wieku. Znalazła się tam również szwalnia, gabinet fryzjerski, gabinet pracowników socjalnych, gabinet terapii zajęciowej, szatnia, łazienki oraz magazyny żywnościowe. Rok później odnowiono taras, zmieniając jego pokrycie na płytki antypoślizgowe. Schody zostały zastąpione podjazdem, który umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 

    W roku 2000 został kompletnie zagospodarowany park przy Domu, nad tarasem wykonano zadaszenie, dokonano generalnego uporządkowania obejśćia Domu, dobudowano podjazd dla niepełnosprawnych. Rok 2001 przeznaczono na modernizację kotłowni z węglowej na gazową, wykonano nową elewację tzw. bloku, przy pawilonie pobudowano podjazd dla niepełnosprawnych i wyjście ewakuacyjne.

 

                                 

                  DOM DZISIAJ  - 50 LAT DZIAŁALNOŚCI 1952-2002 r.

    Obecnie Dom jest samorzadową jednostką budżetową powiatu gostyńskiego. Przygotowany jest dla przyjęcia mieszkańców, zarówno kobiet jak i mężczyzn, głównie jednak osób przewlekle i somatycznie chorych.

Dom tworzą trzy integralnie związane ze sobą budynki:

  - budynek główny - dla osób sprawnych,

  - pawilon - dla osób leżących i mających trudności w poruszaniu się,

  - pawilon socjalno-rehabilitacyjny.

Warunki mieszkaniowe Domu to 1, 2, 3 i 4-osobowe pokoje wyposażone w węzeł sanitarny (łazienki, ubikacje na korytarzach). Budynki Domu przystosowane są dla osób korzystajacych z wózków inwalidzkich. Na rzecz mieszkańców Dom realizuje podstawową działalność opiekuńczo-terapeutyczną, medyczno-rehabilitacyjną oraz socjalno-bytową. 

Do dyspozycji mieszkańców są:

  - gabinet lekarski,

  - sala rehabilitacyjna,

  - sala terapii zajęciowej,

  - gabinet fryzjerski,

  - kuchenki podręczne,

  - biblioteka,

  - pokoje dziennego pobytu,

  - pokój gościnny,

  - park z alejkami.

Mieszkańcy korzystają z usług rehabilitacyjnych. Istnieje możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych w pracowniach:

  - plastycznej,

  - krawieckiej,

  - kosmetycznej,

  - bibliotecznej.

Osoby zainteresowane mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Nad stanem zdrowia mieszkańców czuwają lekarze, rehabilitanci, pielęgniarki i opiekunki. Kadra Domu jest wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe umożliwiające świadczenie poszczególnych usług. Dom zatrudnia 51 pracowników. Dom prowadzi bardzo ożywioną działalność w środowisku, słynie z corocznych Wystaw Wielkanocnych, a także festynów integracyjnych. Mieszkańcy Domu utrzymują kontakty z Klubami Emerytów i innymi Domami Pomocy Społecznej.

 

 

 

DYREKTORZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Chumiętkach.

 

1.  Edward Miodowicz                - 1.11.1954 do sierpnia 1959 r.

2.  Szczepan Grajczak                 - 21.08.1959 do 18.07.1971 r.

3.  Sylwester Woźniakowski      - 1.08.1971 do 31.05.1978 r.

4.  Halina Kłosowicz                    - 1.06.1978 do 31.08.1984 r.

5.  Andrzej Balcerzak          p.o.   - 21.11.1982 do 18.03.1984 r.

6.  Jan Bogdan Nawrocki            - 23.08.1984 do 29.06.1989 r.

7.  Lidia Maczan Szpurka            - 1.12.1989 do 30.11.1999 r.

8.  Zbigniew Polowczyk              - 24.01.2000 do 22.12.2014 r.

9. Agnieszka Jackowiak      p.o.  - 23.12.2014 do 8.03.2015 r.

10. Agnieszka Jackowiak            - 9.03.2015 do ...  

 

 

źródło: materiały DPS.


   Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 3235547 osób.
realizacja 2011: studio fabryka