40 lat GKHiPB w Krobi

                                                            Historia
                   Powstanie Gminnego Koła Producentów Bydła w Krobi
  Związki Hodowców Bydła istniały na terenie Wielkopolski już przed wybuchem II wojny światowej. Powstały one z inicjatywy profesora Tadeusza Konopińskiego z Poznania. Po zakończeniu działań wojennych hodowcy bydła zrzeszyli się przy Gminnych Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” i Kółkach Rolniczych. Decyzja o organizowaniu Kół Hodowców Bydła zapadła 17 grudnia 1965 roku. Uchwałę taką podjął Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, który zobowiązał Spółdzielnie Mleczarskie do udzielenia pomocy rolnikom zrzeszonym w Kołach. Uchwała ta została rozszerzona w 1972 i wtedy nakazywała organizowanie Gminnych Kół Producentów Bydła. Gminne Koło Producentów Bydła w Krobi powstało 26 kwietnia 1973 roku w wyniku rozwiązania Powiatowego Koła Hodowców Bydła. Statut i zasady działania Gminnego Koła i hodowli Bydła w Krobi przedstawił vice prezes do spraw skupu i hodowli Spółdzielni Mleczarskiej w Gostynia, Zdzisław Paszkier.

     - Prezesem wybrano Antoniego Pazołę z Sułkowic                                                                                                                        - Vice prezesem Romana Woźnego z Chwałkowa                                                                                                                  

     - Sekretarzem Henryka Mendykę z Sułkowic, który był młodszym instruktorem przy                                                                  Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu.
     - Skarbnikiem Jerzego Andrzejewskiego z Krobi                                                        

     - Na członka powołano Józefa Danka z Wymysłowa

Członkami zostali:
     - Glura Stanisław, Przewoźny Klemens z Chwałkowa

      - Kołak Franciszek, Sarbinowski Stanisław i Łagódka Jan z Sułkowic

      - Andrzejewski Stefan z Żychlewa

      - Kubiak Stanisław z Wymysłowa

      - Pieprzyk Edward ze Starej Krobi

Reasumując w dniu powstania Gminnego Koła Producentów Bydła w kwietniu 1973 roku, liczyło ono 13 członków.
Nowo założona organizacja szybko się rozrastała i cztery lata później, w 1977 roku, liczyła już 411 członków. Zmieniony został jedynie sekretarz Koła, został nim Władysław Sławiński z Chumiętek. Działalność Koła to konkursy paszowe, odchowu cieliczek, pielęgnacji racic, higienicznego doju i inne. Wszystkie działania Koła odbyły się pod czujnym okiem służby surowcowej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. Po śmierci prezesa Antoniego Pazoły, rolnika i hodowcy, który nie dożył 50 lat, działalność koła zaczęła słabnąć. Dalszą pracą Zarządu kierował ówczesny vice prezes Roman Woźny z Chwałkowa. Funkcję swą pełnił do roku 1980. Rok ten przyniósł kryzys gospodarczy, słabe zaopatrzenie rolnictwa, brak środków do produkcji rolnej, pasz, maszyn i urządzeń rolniczych. Z tego powodu 2 grudnia 1980 roku na zjeździe założycielskim Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie podjęto uchwałę o powołaniu Związku Hodowców i Producentów Bydła. Miesiąc później, 10 stycznia 1981 roku w Krobi rozwiązano Gminne Koło Producentów Bydła, a do życia powołano Gminne Koło Hodowców i Producentów Bydła. Działalność Koła została oparta na statucie, który został opracowany przez Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich i Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych. Zarząd tego koła przedstawiał się następująco:
     - Roman Woźny z Chwałkowa – prezes
     - Jan Łapawa z Sułkowic – vice prezes
     - Jan Kędziora z Krobi  - sekretarz
     - Władysław Biernat ze Starej Krobi  - skarbnik
     - Antoni Kordus ze Starej Krobi  - członek zarządu
     - Bogdan Przewoźny z Chwałkowa  - członek zarządu

W skład komisji rewizyjnej weszli:
     - Jan Wujek z Chumiętek  - przewodniczący
     - Franciszek Gubański z Ziemlina  - członek
     - Janusz Bogdański z Gogolewa  - członek
W czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 10 stycznia 1981 roku, wybrano trzech delegatów na Wojewódzki Zjazd Hodowców i Producentów Bydła w Lesznie. Byli to:
     - prezes Roman Woźny, vice prezes Jan Łapawa oraz Antoni Kordus członek zarządu.
Pierwszy Wojewódzki Zjazd Delegatów wojewódzkiego Związku Hodowców i Producentów Bydła odbył się w Lesznie 30 stycznia 1981 roku. W skład zarządu weszli:
     - Juskowiak Marian  - prezes
     - Wróblewski Zdzisław  - vice prezes
     - Sladewski  Czesław  - vice prezes
     - Łapawa Jan  - sekretarz

Członkowie zarządu: Milewski Zdzisław, Muysa Józef, Baszyński Józef, Jakubowska Teodora, Krawiec Józef i Piechel Antoni.
Komisja rewizyjna: Poślednik Zenon, Jamrożek Jan i Olejniczak Andrzej

W czasie trwania I zjazdu delegatów Wojewódzkiego Zwiazku Hodowców i Producentów Bydła wybrano delegatów na zjazd krajowy. Byli to Juskowiak Marian, Łapawa Jan, Jamrożek Jan i Olejniczak Andzej.
Do połowy marca 1981 na 49 istniejących województw w Polsce, w 42 odbyły się zjazdy wojewódzkie delegatów.
Wojewódzki Związek Hodowców i Producentów Bydła działa na podstawie umowy z dnia 8 października 1982 roku i jest dobrowolną i samorządową organizacją społeczno-zawodową rolników hodowców, reprezentującą i broniącą praw i interesów swoich członków, zajmujących się hodowlą bydła i produkcją mleka. Głównym zadaniem związku jest propagowanie i wrażanie nowych metod hodowli, dążenie do większej wydajności bydła, a tym samym lepszej opłacalności. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest doradztwo żywieniowe, organizowanie wykładów szkoleniowych i wyjazdów oraz czynny udział w wystawach hodowlanych.
W tamtych latach działalność związku polegała na pomocy swoim członkom w zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej takich jak: pasze do cieląt na Konkursy Odchowu Cieliczek, zakup przyczep ciągnikowych, kosiarek rotacyjnych, śrutowników bijakowych, rozdrabniaczy do buraków, poskromów do korekcji racic czy aparatów do bielenia obór.
6 marca 1983 roku w Krobi odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła. Na zebranie przybyli:
     - Przedstawiciel Krajowego Związku Hodowców i Producentów Bydła  - Tadeusz Sawicki
     - Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła w Lesznie  - Marian Juskowiak
     - Dyrektor biura Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła w Lesznie  - Zenon Błażka
     - Lekarz weterynarii Walerian Staszyk  - późniejszy członek honorowy naszego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krobi.
     - Vice prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu  - Zdzisław Paszkier
     - Specjalista do spraw hodowli  - Zbigniew Bujak

Podsumowano działalność starego zarządu i wybrano nowy, w następującym składzie:
     - Łapawa Jan  - prezes
     - Sikorski Bogdan  - vice prezes
     - Andrzejewski Stefan  - vice prezes
     - Przewoźny Bogdan  - sekretarz
     - Woźny Roman  - skarbnik
     - Kordus Antoni  - członek zarządu
     - Wujek Jan  - członek zarządu

Skład komisji rewizyjnej:
     - Sarbinowski Stanisław
     - Koncewicz Andrzej
     - Jankowiak Tomasz

                Wybrano też czterech delegatów na wojewódzki zjazd Związków Hodowców i Producentów Bydła w Lesznie. Byli to:
     - Łapawa Jan, Woźny Roman, Sikorski Bogdan i Przewoźny Bogdan.
Zarząd ten działał bardzo efektywnie i już w 1984 roku za pośrednictwem Wojewódzkiego Związku Hodowców i Producentów bydła w Lesznie sprowadził do naszego Koła 12 śrutowników bijakowych, 10 rozdrabniaczy buraków pastewnych, 5 przyczep ciągnikowych z Kościana, 200 sztuk poideł. Prezes Jan Łapawa pracował nieprzerwanie przez 25 lat. Zmienili się w tym czasie członkowie jego zarządu w zależności od tego, co której rodzinie przynosiło życie. Jedni odchodzili do wieczności, inni przekazywali swoje gospodarstwa, kolejni rezygnowali z hodowli bydła. Młodzi pod czujnym okiem prezesa Łapawy uczyli się pracy w Kole i zarządzie. Pan Jan jak  kokosz wodząca swoje pisklęta, odkrywał dla nich coraz to nowe tajniki organizacji. W 1990 roku 20 członków gminy Pępowo rozpoczęło współpracę z naszym Kołem. Jej owocem była rozbudowa na nowo chęć działania na rzecz hodowców i hodowli w gminie Pępowo. Dzisiejsze Koło Hodowców i Producentów Bydła w Pępowie to silna, licząca prawie 100 osób organizacja, która przygotowuje się do podobnej uroczystości. Po 25 latach ciagłego czuwania na warcie prezesa, pan Jan Łapawa i dwóch członków jego zarządu pan Józef Adamczak oraz pan Janusz Bogdański postanowili przekazać pałęczkę młodszym. 21 lutego 2008 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, wybrano nowy zarząd w składzie:
     - Wawrzyniak Dariusz  - prezes
     - Adamczak Eugeniusz  - vice prezes
     - Czarnecki Mikołaj  - vice prezes
     - Toporowicz Jan  - skarbnik
     - Berus Marcin  - sekretarz
     - Grzywaczyk Andzrej  - członek
     - Gubański Marek  - członek
     - Kwaświewski Kazimierz  - członek
     - Junkert Mariusz  - członek

Komisja Rewizyjna:
     - Toporowicz Grzegorz  - Wymysłowo
     - Dudziak Zyta  - Rogowo
     - Dolata Jolanta  - Gogolewo

Pozostali Członkowie Zarządu
     - Kordus Franciszek  - Stara Krobia
     - Wujek Jan  - Chumiętki
     - Bogdański Jarosław  - Gogolewo
     - Polaszek Tomasz  - Grabianowo
     - Łapawa Zenon  - Ciołkowo
     - Kwinta Janusz  - Domachowo
     - Goździk Grzegorz  - Kuczyna
     - Bzdęga Janusz  - Rogowo
     - Łagoda Franciszek  - Żychlewo
     - Przybył Kazimierz  - Posadowo
     - Błaszyk Michał  - Kuczynka
     - Jan Kędzia  - Krobia
     - Łapawa Zdzisław  - Chwałkowo

ŁAPAWA JAN – prezes honorowy:
          - WZHiPB w Poznaniu
          - GKHiPB w Krobi              

 

 

Film - cz.I

 


Film - cz.II

 

 

Film- cz.III

 

 

Film - cz.IV

 

 

Film - cz.V

Stronę odwiedziło 3235959 osób.
realizacja 2011: studio fabryka